FFF LLL 123

Fond för FFF


VISION

Föra ridsporten vidare genom mentorskap - coaching - kontakter till ryttare och hästar.


MISSION

Fånga upp dessa genom tränare och uppfödare. Erbjuda clinics för nationella - internationella tränare och utlandsträningar.


PASSION

Hästen i centrum med horsemanship/ sportmanship som grund.


SE vad DU har/kan/vill göra?

ALLT.. för att hjälpa de som ej har'..

Seeing is believing


...that a happy horse is a willing horse.

..improving the rider’s position to enhance the relaxation and swing in the horse’s pace.

..understanding and supporting of both the horse and the rider

Reflexion


The wind of heaven is that which blows between a horse's ears.

- Arabian Proverb

FFF LLL 123


Främjande Framtida Förmågor

Levandegöra Långsiktigt Lärande


Committment / Genuint intresse = Högre syfte

Fitness / Harmoniserande livsstil = Attityd

Talent / Förmåga att förstå = "Fatta att man inte fattar"Llivsform och Dagsform

Tillit - Engagemang - Beslutsamhet = övervinner rädslor' och andras motstånd = Formar Ditt Liv !Here are six questions we need to ask ourselves as horse people?

Här är sex frågor vi bör ställa oss som hästmänniskor?

     - Egon von Neindorff


1.  Do I possess that suitable attitude toward riding whereby honorable work constantly stands above the striving for personal success?

Har jag alltid rätt attityd till ridningen, där hästens bästa går före min egen framgång?


2. While building my training program, do I consider the possibilities (capabilities) of each horse?

När jag planerar min träning, ser jag då till varje hästs förutsättningar och möjligheter?


3. Do I exclusively utilize such training methods that keep the horse united in rhythm, balance, suppleness and bend, as the prerequisite on which all further goals can be developed?

Tillämpar jag alltid träningsmetoder som behåller hästens rytm, balans, lösgjordhet och böjning (utbildningsskalan), som förutsättning för ytterligare utbildning?

(Rytm, Lösgjordhet, Kontakt, Schvung, Rakriktning, Samling)


4. Do my equestrian capabilities match that which I expect and want from my horse?

Samstämmer min utbildning/erfarenhet med vad jag förväntar mig av hästen?


5. Do I as a rider possess the feeling--which is harmony with the horse's nature--and do I, as observer or judge, have the eye for detecting when harmony is disturbed?

Har jag tillräcklig ridkänsla (harmoni med hästens natur) och har jag från marken eller som domare, öga för att upptäcka när harmoni saknas?


6. Am I, through my behavior and my work with the horse, a good example for others?

Är jag genom mitt uppträdande och mitt arbete med hästar, ett bra exempel för andra? (Horsemanship)
FFF LLL 123 456...Etoile och nyfödd Donna Bella

med Rebecca Wernersson, 2010.
                    Ulrika Strandberg på Sanny                                       Ulrika Strandberg på PRE Alegre

                    (5 år) med Conrad Schumacher, 2011.                      (13 år), Lyngåkra 2012.
Kontakt


Eva Lekander

eva.lekander@gmail.com

0706339548

Utbildningsmaterial

REPRIX - App för ryttare/häst

DVD - Prepare to win (C.S)

DVD - Ta tyglarna (B.T)

MEMOKORT - Övningar

BANDEROLL - Utb.skalan

Go figure-Tänka sig!


GP = Grund Principer

OS = Volt(O) Serpentin(S)

Länkar: