Position in life

Livsprocess


...åter en Swea som jag möter i London, Susanne Shi , återkommen från Halmstad.

Som vi gemensamt ser det så spelar det ej någon roll var du bor, bara du har ett liknande förhållningssätt till tillvaron..


..för mig är det samma sak att rida dressyr - så som du förhåller dig till det mesta i livet - Helhetssyn och Delaktighet.


..se de stora linjerna - ej fastna i detaljer utan istället se vad som förenar oss - 'intuitiv' känsla för följsamhet och instinkt för det outtalade - 'jag följer jag leder'.. Åter igen ett förhållningssätt!


Susanne och jag bildade Studio 123 (den tredje tanken), där vi genom bl.a  utbildningsmaterial förmedlar ridideologi från ett förhållningssätt till det mesta i livet. Allt för att påvisa att ridning ej är ett isolerat fenomen, utan även strategi, insiktsfullhet, filosofi, organistaion, analys, ansvar m.m.. listan kan göras lång.. ( vilken arbetsmarknadspotential!)


Ett exempel på vårt material är en förlängning av den 3:e tanken, nr 4! De fyra stegen som man i livet förhåller sig till (utan att man alltid är medveten om det) i en cirkulerande process!


Utdrag ur en artikel från tidingen Swea,  av Eva Lekander, London 2008.

Position in Life 
 


...olika faser i livet!

'Jag följer- Jag leder'

 


 Helhetssyn och delaktighet

 


FAS 1

När man inför en ny uppgift ex. arbete, skola, flytt, seperation, avslut, förlust.. försöker att hitta 'nytt' upplevs det ofta som frustrerande och oroligt..


FAS 2

När ett steg tas, i någon riktning som man 'känner för' och inspirationen börjar komma. Man ser framåt med tillförsikt och ordning och mönster börjar klarna - en bra fas..


FAS 3

En lika bra fas men med en känsla av flyt, kunnande och insikt. Där mår man oftast som bäst.. men 'utmaningarna' får ej vara för få innan steget tas till nästa fas..


FAS 4

Här har man uppnått och förverkligat det man strävat efter och risken att bli 'för nöjd' ligger på lur..


 


MED vetskap om att dessa fyra faser är en kontinuerlig process som alla genomlever - strävan bör vara att så länge som möjligt vara kvar i fas 2 och 3. Genom att förhålla sig till det viktiga i varje fas, kan man lättare fördra och förstå hur man bör förbereda sig och agera för att få balans i sitt liv.


INFÖR nya utmaningar är vi alla på fas 1. I fas 2 känner vi oss kreativa och kan se sammanhang, för att i fas 3 känna att vi behärskar situationen, innan vi i fas 4 riskerar att bli för nöjda.


Alla faser förutsätter hur du har förhållit dig...

"Savoir pour prevoir pour pouvoir"


Hur förhåller du dig i din - "position in life"?Kontakt


Eva Lekander

eva.lekander@gmail.com

0706339548

Reflexion


There is something about the outside of a horse that is good for the inside of a man.

- Winston Churchill


A horse is the projection of peoples’ dreams about themselves – strong, powerful, beautiful – and it has the capability of giving us escape from our mundane existence.

– Pam Brown


"Savoir pour Prevoir pour Pouvoir"