Biomekanik

-"Utan Takt och Balans ingen Rytm."

-"Utan Takt och Kadens ingen Schvung"


-"Mental Lösgjordhet är kopplad till hästens Balans" 

-"... utan Avspändhet ochLösgjordhet går det ej att Samla eller att Rakrikta"


- "En jämn och mjuk Kontakt bäddar f a utvecklaPåskjut och Samling"

-"Handen ska vara ett filter, inte en plugg eller en öppen kran" Egon von Neindorff


-"Påskjut och Energi är nyckeln till Självbärighet och Samling"

-"Förbättring av Schvungen förhöjer också Lösgjordhet och Hjälpernas inverkan"


-".. färdig för Samling =gå med Schvung och vara Rakriktad = blir mer Genomsläpplig"

- "Rid hästen Framåt och Rakrikta den"!

Steinbrecht


Biomekanik


För att kunna skola hästen på ett välmående och välgående sätt bör vi alltid ha hästens mentala status och biomekanik i fokus.


Se HIPPSON Nr 3, 4, 5, 6 - 2018 och Nr 1, 2 - 2019 / en Artikelserie om Utbildningsskalan av Eva Lekander 

med koppling till Biomekanik av Vet. Marie Hammarberg


Biomekanik beskriver hästens rörelser och de inre och yttre krafter som verkar för att skapa dem. I den biomekanistiska forskningen ingår det att ifrågasätta etablerade sanningar som subjektivt bedöms av tränare och domare...


-UTBILDNINGSSKALAN- 

Rytm/Takt - Lösgjordhet - Kontakt - Schvung - Rakriktning -Samling


 #..att direkt överföra Rytm/Takt inom ridning till Biomekanik, är ej helt lätt. Definitionen av Takt är att jämföra med engelskans >>beat<<, som kan översättas till svenskans >>slag<<. Hur många hovnedslag som hörs under ett steg, och den takt vi tilldelar den gångarten.

Den biomekaniska definitionen av Rytm är >>tajmingen i hovarnas nedslag i underlaget<<. Om tajmingen inte stämmer tappar hästen Rytmen och Takten påverkas...


# ..Lösgjordhet är svårt att mäta inom bioteknik. Men att vara Lösgjord (relax/supple på engelska) är att med lätthet utföra böjande och vridande rörelser samt mentalt ha lätt att anpassa sig till nya situationer.

Skänkelvikning anses att ha en lösgörande effekt genom att den förflyttar hästen både framåt och åt sidan, vilket teoretiskt kan vara en faktor till att hästen blir mer mjuk och rörlig.  Hästen är i första hand skapt för att förflytta sig i sin längdriktning och är begränsad till sidvärts förflyttning. Däremot har bog- och höftled en viss förmåga till rörelsei i sidled.


#.. rätt Kontakt är när hästen bjuder(skjuter på)till handen! ..nosryggen bör hållas i linje med/eller strax framför lodplan. Käkvinkeln bedöms ge mest information för fysiologisk påverkan.. en bra vinkel - bör vara som ett upponedvänt U - ej som ett V, där ganaschens bakre kant är otydlig och ger ökad risk för mental och fysisk stress, luftvägar och skelett!


#..Tempo-växlingar i trav och galopp - biomekanik=steg per/min - (stegfrekvens)utvecklar Schvungen genom att hästen ökar eller minskar farten, tack vare en förändring av steglängden, medan stegfrekvensen nästan blir oförändrad. En lång steglängd och en låg stegfrekvens associeras till högre Kadens i trav och mer lyft i galoppen.


#..hästens naturliga Snedhet förstärks av att framdelen är smalare än bakdelen. Det högra bakbenet går oftast mer till höger och måste då skjuta ifrån mer (undandra sig) - samtidigt som det vänstra bakbenet får ta upp mer vikt..

Hästen måste Rakriktas för att den påskjutande kraften ska bli så stor som möjligt och få den Genomsläpplig och lika på båda tyglarna och för att kunna Samlas!