Biomekanik

Biomekanik


För att kunna skola hästen på ett välmående och välgående sätt bör vi alltid ha hästens mentala status och biomekanik i fokus.


Se HIPPSON Nr 3, 4, 5, 6 - 2018 och Nr 1, 2 - 2019 / en Artikelserie om Utbildningsskalan av Eva Lekander 

med koppling till Biomekanik av Vet. Marie Hammarberg


Biomekanik beskriver hästens rörelser och de inre och yttre krafter som verkar för att skapa dem. I den biomekanistiska forskningen ingår det att ifrågasätta etablerade sanningar som subjektivt bedöms av tränare och domare...


- UTBILDNINGSSKALAN -

Rytm/Takt - Lösgjordhet - Kontakt - Schvung - Rakriktning -Samling

...att direkt överföra Rytm/Takt inom ridning till Biomekanik, är ej helt lätt. Definitionen av Takt är att jämföra med engelskans >>beat<<, som kan översättas till svenskans >>slag<<. Hur många hovnedslag som hörs under ett steg, och den takt vi tilldelar den gångarten.

Den biomekaniska definitionen av Rytm är >>tajmingen i hovarnas nedslag i underlaget<<. Om tajmingen inte stämmer tappar hästen Rytmen och Takten påverkas...